Usługi

Environmental Consulting

Tworzenie ekspertyz, doradztwo w zakresie działań mitygujących zagrożenia oraz kompleksowych działań ochrony środowiska morskiego dla procedur inwestycyjnych w rejonach morskich.

Wykonywanie badania środowiskowych, w tym m.in. :

 • Właściwości chemiczne oraz fizyczne wody dla parametrów podstawowych
 • Właściwości chemiczne wody dla związków szczególnie szkodliwych dla środowiska
 • Analizy hydrodynamiczne i meteorologiczne
 • Analizy osadów dennych
 • Rozprzestrzenianie się zawiesiny
 • Badanie tła akustycznego
 • Badana bentosu i planktonu
 • Analiza występowania ssaków morskich MMO
 • Prace podwodne z wykorzystaniem ROV oraz AUV
 • Badania występowania obiektów antropogenicznych na dnie.
 • Identyfikacja niewybuchów. Zagrożenie występowania zatopionych obiektów
 • Detekcja Bojowych Środków Trujących
 • Akustyczna ocena zasobów rybnych w obszarach planowanej inwestycji
 • Analiza siedlisk i migracji awifauny