O Nas

Profesea sp. z o.o. została założona przez ludzi od lat związanych zawodowo z morzem. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku offshore na badania, monitoringi, ekspertyzy oraz doradztwo w ocenach oddziaływania środowiskowego. W unikatowy sposób łączymy ze sobą wieloletnie doświadczenie pracy naukowej z doświadczeniem branży budowlanej i handlu. Jesteśmy specjalistami od mórz, a w szczególności Morza Bałtyckiego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie
w badaniach środowiska morskiego, pracach podwodnych, laboratoryjnych
oraz desktopowych.

Korzystamy z najnowocześniejszych technik prac morskich z wykorzystaniem najaktualniejszych metodyk.

Usługi

Environmental Consulting

Tworzenie ekspertyz, doradztwo w zakresie działań mitygujących zagrożenia oraz kompleksowych działań ochrony środowiska morskiego dla procedur inwestycyjnych w rejonach morskich.

Wykonywanie badania środowiskowych, w tym m.in. :

 • Właściwości chemiczne oraz fizyczne wody dla parametrów podstawowych
 • Właściwości chemiczne wody dla związków szczególnie szkodliwych dla środowiska
 • Analizy hydrodynamiczne i meteorologiczne
 • Analizy osadów dennych
 • Rozprzestrzenianie się zawiesiny
 • Badanie tła akustycznego
 • Badana bentosu i planktonu
 • Analiza występowania ssaków morskich MMO
 • Prace podwodne z wykorzystaniem ROV oraz AUV
 • Badania występowania obiektów antropogenicznych na dnie.
 • Identyfikacja niewybuchów. Zagrożenie występowania zatopionych obiektów
 • Detekcja Bojowych Środków Trujących
 • Akustyczna ocena zasobów rybnych w obszarach planowanej inwestycji
 • Analiza siedlisk i migracji awifauny

Doświadczenie

Prof. Dr hab. Jacek Bełdowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Od 2000 r. zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Oceanologii PAN. Tytuł doktora nauk o Ziemi uzyskał w specjalności zanieczyszczenie ekosystemów morskich rtęcią. Kierował pięcioma międzynarodowymi projektami badawczymi (CHEMSEA, MODUM, DAIMON, DAIMON2, EROVMUS). Uczestniczył jako współprzewodniczący w grupie HELCOM MUNI, zajmującej się zatopioną amunicją w Bałtyku, obecnie współprzewodniczy grupie specjalnej HELCOM SUBMERGED zajmującej się wpływem niebezpiecznych obiektów na dnie Bałtyku na środowisko morskie.

Reprezentant Polski w grupie specjalnej ds. zatopionej amunicji NATO AVT 330. Współautor ekspertyz środowiskowych dla Morskiego Portu Gdynia; ekspertyzy dotyczącej zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego i ich skali dla Senatu RP; ekspertyzy środowiskowe dla morskich farm wiatrowych; oraz ekspertyz dotyczących potencjalnych oddziaływań transgranicznych rurociągu Nordstream2.

Dr Michał Czub

WICEPREZES ZARZĄDU

Biolog morza, ekotoksykolog, oceanograf, popularyzator nauki. Ekspert Komisji Helsińskiej w grupie HELCOM SUBMERGED. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej zajmuje się m.in. wpływem zatopionej broni chemicznej na ekosystem Morza Bałtyckiego przy wykorzystaniu szerokiej gamy metod badawczych z dziedzin biologii, toksykologii, w tym: taksonomii, GIS, metagenomiki, metabolomiki oraz wysokorozdzielczej spektrometrii mas.

Realizuje projekty badawcze pod afiliacjami Aarhus University, Instytutu Oceanologii PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu angielskojęzycznych publikacji naukowych oraz ekspertyz i opracowań. Kierownik bałtyckich i arktycznych rejsów naukowych oraz ekspedycji naukowych.

Dr Miłosz Grabowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Oceanografia, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku Hydrografia oraz Studium Doktorskiego przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Od 2015 roku brał udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych, których celem było poszukiwanie i określanie wpływu zatopionej amunicji chemicznej i konwencjonalnej na ekosystem Morza Bałtyckiego.

Specjalizuje się badaniach geofizycznych wykorzystujących bezinwazyjne metody badania dna morskiego i obiektów antropogenicznych występujących na nim, a także szeroko rozumianej oceanografii operacyjnej. Doświadczony operator pojazdów podwodnych oraz analityk GIS. Autor kilkunastu ekspertyz i artykułów naukowych

Maciej Kamiński

PREZES ZARZĄDU

Absolwent UG Wydziału Zarządzania w zakresie Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz wydziału Ekonomii UG w zakresie Handlu Zagranicznego.

Praktyk wdrażania nowych projektów biznesowych w życie. Specjalista od rynku azjatyckiego i współpracy europejsko-chińskiej.

Dr hab. Lech Kotwicki

WICEPREZES ZARZĄDU

Oceanograf o specjalności biologicznej, ekolog morski, koncentrujący się na badaniach strefy przybrzeżnej, osadów piaszczystych, organizmów bentosowych czyli funkcjonowaniu ekosystemów piaszczystych plaż i płytkiego litoralu.

Autor opracowań projektów Planów Ochrony Środowiska dla obszarów w obrębie systemu Natura 2000, oraz studiów środowiskowych, inwentaryzacji i ocen oddziaływania na środowisko inwestycji morskich.

Maciej Maciejewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorca. Od 2001 działający na rynku polskim i skandynawskim w dziedzinie inżynierii lądowej, inżynierii hydrotechnicznej oraz budownictwa kubaturowego.

Wykonawca i zarządzający strategicznymi inwestycjami w projektach mostowych/tunelowych/portowych. Prezes firmy MAKAX, Prezes MAKAX Budownictwo, Wice prezes JMK Development.

Kontakt

SIEDZIBA:

Profesea Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 19 C/13
81-735 Sopot

BIURO ZARZĄDU:

Profesea Sp. z o.o.
ul.Agrestowa
83-010 Rekcin

Tel: +48 606 306 569

NIP: 5851498439
KRS: 0000986974
REGON: 522843830

info@profesea.pl